Hot News :
กองสวัสดิการสังคม

นางสาวจุติภรณ์ แก้วศรีทอง

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
โทร. 090-2452940

พนักงานส่วนตำบล

นายเศรษฐพงศ์ โพธิ์ชัย

นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

พนักงานจ้างภารกิจ/ทั่วไป

นายพุฒิธร ถิรดาธนานนท์

ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
095-4732194

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลนากระแซง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ