Hot News :
กองการศึกษา

นางสาวนิตยา ทุมบาล

ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร. 085-0160950

พนักงานส่วนตำบล

นางสาวกันยกร อรุนเรือง

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
099-2260767

นางสาวนงพงา โคตะละ

ครู คศ.1
063-0175092

พนักงานจ้างภารกิจ/ทั่วไป

นางสาวชมพู พรมทำ

ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
084-8246834

นางสมปอง สุริยวงศ์

ผู้แลเด็ก (ทักษะ)
065-0045002

นางพุทธวรรณ ชะคำรอด

ผู้ดูแลเด็ก
090-2861148

นางสาวปิยนัส วงศ์ตะลา

ผู้ดูแลเด็ก
095-6018092

นางนวลละออง หวานชะเอม

ผู้ดูแลเด็ก
089-5329069

นางสาวพัทธนันท์ รากแก่น

ผู้ดูแลเด็ก
099-0401524

นางสาวจิราพร ศรีโนนซี

ผู้ดูแลเด็ก
090-2354788

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลนากระแซง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ