Hot News :
หัวหน้าส่วนราชการ

จ่าเอกวรวิชญ์ วงศ์คำ

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร 084-3883219

ผู้อำนวยการ/หัวหน้าฝ่าย

นางสาวสุพร สมสมัย

หัวหน้าสำนักปลัด
โทร. 084-3883219

จ่าเอกวรวิชญ์ วงศ์คำ

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร. 084-3883219

นายเดชา จันทุมา

ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร. 087-8691545

นางสาวนิตยา ทุมบาล

ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร. 085-0160950

นางสาวจุติภรณ์ แก้วศรีทอง

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
โทร. 090-2452940

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลนากระแซง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ