Hot News :

สำรวจความพึงพอใจ

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลนากระแซง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

การปฏิสัมพันธ์

 1. ข่าวประชาสัมพันธ์
 2. ประกาศ/คำสั่ง
 3. แผนพัฒนาท้องถิ่น/รายงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลนากระแซง ส่งเสริมกีฬาให้เด็ก เยาวชน ประชาชนในชุมชนได้ออกกำลังกาย เพื่อให้มีสุขภาพแข็งแรง และห่างไกลยาเสพติด

องค์การบริหารส่วนตำบลนากระแซง ได้เล็งเห็นความสำคัญทางด้านสุขภาพ พลานามัย และการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน จึงได้ส่งเสริม สนับสนุนให้คนในชุมชนได้เล่นกีฬา และออกกำลังกาย โดยให้ประชาชนในชุมชนสามารถเบิกยืมวัสดุอุปกรณ์กีฬาได้ เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และมาตรฐานการส่งเสริมกีฬา ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลนารกะแซง ได้ร่วมกิจกรรม ดังนี้ กิจกรรมการเล่นกีฬาตอนเย็นของเยาวชนในหมู่บ้าน กิจกรรมต่างๆ ของการเล่นกีฬาในช่วงเย็นทุกวันพุธของเจ้าหน้าที่ ทั้งนี้ ยังมีลานกีฬาในชุมชนของพื้นที่ตำบลนากระแซง เพื่อให้คนในชุมชนสามารถเล่นกีฬาและออกกำลังกายได้ตามอัธยาศัย

[ 05-06-2565 ] Hits:117

องค์การบริหารส่วนตำบลนากระแซงได้จัดกิจกิจกรรมถนนสายวัฒนธรรม "นำสู่ทาน ศีล ภาวนา และการสงเคราะห์

วันที่ 3 มิถุนายน 2565 พระครูสุวัจ คุณากรณ์ เจ้าอาวาสวัดบ้านนาเจริญประธานฝ่ายสงฆ์ เจ้าอธิการบุญล้อม สุกกาโม เจ้าอาวาสวัดบ้านนากระแซง เจ้าคณะตำบลนากระแซง-ทุ่งเทิง เขต 1 พระครูสุดเขตตาพินันท์ ...

[ 03-06-2565 ] Hits:113

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พร้อมด้วยพนักงานกู้ชีพ 1669 ออกพ่นยาฆ่าเชื้อ จำนวน 8 จุด ในพื้นที่เสียง เพื่อป้องกันเชื้อไวรัสโควิด 19 ขององค์การบริหารส่วนตำบลนากระแซง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 18 เมษายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลนากระแซง นำโดย นายสมร อบมาพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนากระแซง มอบหมายงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พร้อมด้วยพนักงานกู้ชีพ 1669 ออกพ่นยาฆ่าเชื้อ จำนวน 8 จุด ในพื้นที่เสียง เพื่อป้องกันเชื้อไวรัสโควิด 19 ในสถานการณ์มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด19 ในพื้นที่ เป็นจำนวนมาก จึงขอให้ประชาชน ดูแล...

[ 18-04-2565 ] Hits:90

โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ และกิจกรรมวันสงกรานต์ สรงน้ำพระ และรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ประจำปี 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลนากระแซง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลนากระแซง กองสวัสดิการสังคม ได้จัดโครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ และกิจกรรมวันสงกรานต์ สรงน้ำพระ และรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ประจำปี 2565 โดยมี นายสมร อบมาพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนากระแซง เป็นประธานในพิธีเปิดในครั้งนี้ด้วย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างทุกคน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนากระแซง

[ 13-04-2565 ] Hits:173

 1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง eGP
 2. ประกาศราคากลาง eGP
 3. งานการเงินการคลัง
 1. สถานที่สำคัญแหล่งท่องเที่ยว
 2. ผลิตภัณฑ์เด่นของตำบล
 3. ศิลปวัฒนธรรมประเพณี

Error: No articles to display

กลุ่มอาชีพ ผลิตข้าวไรซ์เบอร์รี่ หมู่ที่ 6

ข้าวไรซ์เบอร์รี่ ข้าวไรซ์เบอร์รี่ (Riceberry) เป็นข้าวที่เกิดขึ้นใหม่ จากการผสมข้ามพันธุ์ระหว่างข้าวเจ้าหอมนิล และข้าวขาวดอกมะลิ 105 มีลักษณะเป็นข้าวเจ้าสีม่วงเข้ม ซึ่งสีม่วงเข้มที่พบในข้าวไรซ์เบอร์รี่ (Riceberry) เกิดขึ้นตามธรรมชาติมีส่วนประกอบเป็นสารแอนโทไซยานิน ซึ่งก็คือรงค์วัตถุหรือสารสี ที่สามารถละลายน้ำได้ดี และจัดอยู่ในกลุ่มของฟลาโวนอยด์หรือสารต้านอนุมูลอิสระ ที่มีประสิทธิภาพสูง นอกจากนี้ข้าวไรซ์เบอร์รี่(Riceberry) ยังมีเมล็ดเรียวยาว ผิวมันวาว มีกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์ แถมยังมีรสชาติหวาน กลมกล่อมชวนรับประทาน สามารถปลูกได้ตลอดทั้งปี โดยมีอายุเก็บเกี่ยวประมาณ 130 วัน นอกจากนี้รำข้าวและน้ำมัน รำข้าวจากข้าวไรซ์เบอร์รี่...

[ 01-07-2565 ] Hits:72

กลุ่มพัฒนาอาชีพสตรี บ้านนากระแซง หมู่ที่ 6

กลุ่มแม่บ้านเกษตรแปรรูป บ้านหม้อทอง หมู่ที่ 6 แปรรูปข้าวกล้อง

[ 01-07-2565 ] Hits:154

กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต บ้านหนองไฮ หมู่ที่ 10

กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต บ้านหนองไฮ หมู่ที่ 10

[ 01-07-2565 ] Hits:500

กลุ่มทอเสื่อกก บ้านนากระแซง หมู่ที่ 16

กลุ่มทอเสื่อกก บ้านนากระแซง หมู่ที่ 16

[ 01-07-2565 ] Hits:71

องค์การบริหารส่วนตำบลนากระแซงทำบุญตักบาตรเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ณ วัดบ้านนากระแซง ประจำปีงบประมาณ 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลนากระแซงทำบุญตักบาตรเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ณ วัดบ้านนากระแซง ประจำปีงบประมาณ 2564

[ 05-06-2565 ] Hits:72

องค์การบริหารส่วนตำบลนากระแซงมีการส่งเสริมอาชีพการทำอาหาร

องค์การบริหารส่วนตำบลนากระแซงมีการส่งเสริมอาชีพการทำอาหาร

[ 05-06-2565 ] Hits:61

 1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 2. ศูนย์บริการร่วม

ภาคีเครือข่าย

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ