Hot News :

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือก เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัคเลือกเพื่อบรรจุบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนากระแซงที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวโคโนนา 2019 เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษและกำหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือก

วันพฤหัสบดี, 29 ธันวาคม 2565 10:50

องค์การบริหารส่วนตำบลนากระแซง ได้จัด ประกาศคณะกรรมการคัดเลือก เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัคเลือกเพื่อบรรจุบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนากระแซงที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวโคโนนา 2019 เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษและกำหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือก

Media

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลนากระแซง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ